Marieluise Beck: Države bivše Jugoslavije pripadaju Europi!

Povodom posjeta Parlamentarne skupine njemačkog Bundestaga BIH (0d 24. do 27. 10. 2016.):    “case study“  za polaznike kolegija „Integracijski dometi EU“ i „EU –  organizacija i sustavi“

***

Razgovor s Marieluise Beck, poslanicom «Zelenih» u Bundestagu i aktualnom predsjedavajućom Parlamentrane skupine za BiH

***

Članovi Parlamentarne skupine Bundestaga za BiH borave od 24. do 27. listopada o.g. u službenom posjetu BiH, izvjestile su agencije s pozivom na priopćenje Ambasade BiH u Berlinu. U posjetu BiH bi trebali biti: Marieluise Beck, članica Bundestaga i predsjedavajuća Parlamentrane skupine (PS) za BiH,   član Bundestaga i potpredsjednik PS za BIH Gerold Reichenbach, članovi i  PS i Bundestaga Josip Juratović i Michael Brand i drugi. Najavljeno je da će njemački parlamentarci razgovarati s bh. zvaničnicima o ekonomskoj i političkoj situaciji u BiH,  o sprovedbi lokalnih izbora te o tomu kako BiH izvršava obveze iz procesa europskih integracija. Tomu vrijedi  dometnuti  – pa ako zvučalo i frazeološki – da je  i ovaj posjet jedan u niski dokaza o pojačanoj medijaciji i potpori europskom putu BiH upravo SR Njemačke.

***

Bio sam još neka vrst dopisnika za bh. i srbijanske medije iz Europe kada je u ožujku 2007. godine po prvi put formirana Parlamentarna skupina za BiH u Bundestagu. Pisao sam o tomu, jer je to, de facto i de iure bilo prvi put da  BiH u njezinoj  turbulentnoj post-daytonskoj povijesti dobija ovakav status u Bundestagu. Od uspostave diplomatskih odnosa 1992. godine u Bundestagu je, naime,  BiH imala  sve do tada samo «specijalnog izvještača», koji bi povremeno informirao Bundestag o situaciji u BiH.

Prema uobičajenoj praksi u Bundestagu, parlamentarne skupine za jednu zemlju (ili regiju) osnivaju se samo u slučaju da koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika svih političkih frakcija u Bundestagu ocijeni da je formiranje zasebne parlamentarne skupine od posebnog interesa, dakle prioriteta za SR Njemačku.Svaka parlamentarna skupina  u Bundestagu, pa i ova za BiH, ima  u pravilu svoje tajništvo, proračun, jednog predsjedavajućeg i više zamjenika iz svih političkih stranaka. Pod izravnom je subordinacijom predsjednika Bundestaga. Svaka parlamentarna skupina  u Bundestagu ima  u pravilu svoje tajništvo, proračun, jednog predsjedavajućeg i više zamjenika iz svih političkih stranaka zastupljenih u Bundestagu. Pod izravnom je subordinacijom predsjednika Bundestaga.

Parlamentarnu skupinu  za BiH u Bundestgu činilo je u njezinom prvom sastavu desetoro poslanika SPD, četvoro poslanika CDU/CSU, po dvoje poslanika  FDP i «Zelenih», te jedan zastupnik „Ljevice».  Većina je, zapravo , tih zastupnika i  u aktualnom sastavu Parlamentarne skupine za BiH, s tim što je  Marfielouise Beck, nekadašnja potpredsjednica postala predsjednicom PS za BiH. Upravo s njom sam prije osam i pol godina i vodio razgovor za beogradski Danas i sarajevsko Oslobođenje, koji nije ništa izgubio na značenju, dapače.

Mostar, 24. listopada 2016. godine

***

U uvodu intervjua vođenog na njemačkom jeziku stajalo je za neupućene čitatelje kako gđa Marieluise Beck vidi sebe i govori o sebi: «Djed je bio šumar, otac poljoprivredni savjetnik, braća i sestre biolozi i stručnjaci za mužu mlijeka, pa je mene kao sedmo dijete iz takve prirodi bliske obitelji u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća put logično i odveo ka ‘Zelenima’».

Tako je plastično i s velikom dozom humora  Marieluise Beck objasnila njezin izbor i političku orijentaciju. I dalje:  «Zeleni su bili tada još šaroliki skup boraca za zaštitu prirode, aktivisti mirovnog pokreta, feministkinje, građanski i negrađanski orijentirani, a ja sam u ovom ljupkom kaosu postala već 1980. godine glasnogovornicom pokrajinske udruge Zelenih u  Baden-Württembergu».

Marieluise Beck je rođena 1952. godine, u donjosaksonskoj ravnici, u blizini Osnabrücka, u kojem je i studirala njemački jezik i povijest, da bi studij nastavila južnije, u Heidelbergu, pa potom bila profesoricom u Pforzheimu, da bi «zbog ljubavi» preselila na sjever zemlje, u Bremen: majka je dvije odrasle  kćerke. Su-osnivačica je njemačkih «Zelenih» (Bündnis 90/GRÜNE), višegodišnja  je zastupnica u Bundestagu, jedna od najvažnijih boraca za prava žena i uopće  ljudska prava. Bivša je opunomoćenica savezne vlade za  strance, migracije i integraciju,  pa je tijekom obnašanja upravo ove dužnosti enormno doprinijela da se Njemačka samorazumije kao «useljenička zemlja». Doprinijela je, također, i oblikovanju novog zakona o državljanstvu, koji je omogućio pojednostavljeni prijem u državljanstvo…

Članica je i  Predsjedništva njemačko-izraelskog društva i Društva za ugrožene narode, a bila je i suosnivačica 1991. godine humanitarne organizacije «Žene pomažu žene» («Frauen helfen Frauen»), iz koje je izrasla i organizacija «Mostovi nade» (Brücke der Hoffnung e.V.), koja pomaže traumatizirane žene u BiH. „Iz moje humanitarne aktivnosti i izrodit će se kod mene interes za vanjsku politiku“,  objasnila je jedne prilike. Upravo za požrtvovan humanitaran angažman u ratu u BiH primila je 1996. godine najviše njemačko odlikovanje  «Große Bundesverdienstkreuz», a u bh. općini Lukavac je proglašena «počasnom građankom». Za sebe znade reći da ju je posebice promijenio  «bosanski rat», odnosno njezino «osobno  iskustvo u humanitarnom radu», koje je i dovelo do toga da shvati da se «moram boriti protivu većine i u mojoj stranci i u frakciji» a  za novo formuliranje vanjskopolitičke pozicije ‘Zelenih’.

«Pledirala sam za sveobuhvatna prava intervencije Ujedinjenih nacija u svrhu očuvanja ljudskih prava», objašnjava Marieluise Beck. Na ovu poziciju unutar europskih «Zelenih» je, inače, prvi došao Daniel Cohn-Bendit, a ona  je bila – zajedno s njihovim zajedničkim prijateljem Joschkom Fischerom – među prvima koji su shvatili da  je «crveni Dani» u pravu i da se ponekad mora vojno intervenirati u svrhu očuvanja ljudskih prava …

Izdvojimo da je naša sugovornica  bila  i među prvima zastupnicima «Zelenih» u Bundestagu, onima iz 1983. godine, na koje se gledalo kao na čupava čudovišta u patikama, te da su upravo Marieluise Beck, Petra Kelly  i Otto Schily bili portparoli  prve «zelene frakcije» u Bundestagu, nerijetko probijajući «led» po brojnim tabuima. Uz sve promašaje, kojih je, dakako, bilo, upravo su  «Zeleni» promijenili ovu zemlju kao nitko prije njih, a njihove su ideje danas  u opticaju  i među njihovim političkim protivnicima.

***

Marieluise Beck za beogradski Danas i sarajevsko Oslobođenje

(razgovor vodio: Mile Lasić)

Države bivše Jugoslavije pripadaju Europi!

***

Pitanje:  Vi se od 1980. godine, kada ste suosnivali «Die GRÜNEN», bavite pitanjima ljudskih prava i vanjske politike. Biste li našim čitateljima približili kakav je uopće osjećaj biti «zelenom političarkom» i još, k tomu, uspješnom?

Marieluise Beck:  Uspijeh u politici. Pa dobro. Čime  Vi to mjerite? Ja sam radosna uvijek ako mogu raditi s ljudima na licu mjesta, ako se može ići komad puta u istom pravcu. Ako se mali koraci zajedno naprave. To mi daje snagu svih ovih godina.

Pitanje: Šta znače, u stvari, pojmovi «zelena unutarnja politika» ( „grüne Innenpolitik“) i „zelena vanjska politika“ („grüne Aussenpolitik“)? Postoje li sveze medju njima?

Marieluise Beck:  U Europskoj uniji  i u sve više srastajućem svijetu nije više često moguće smisleno razdvajanje unutarnje i vanjske politike. Najočigledniji primjeri za to su politika useljenja i izbjeglička politika. Još uvijek postoje neprijateljski ressentiments prema strancima u Njemačkoj, a ima i političara koji ove resentimane obslužuju i pokušavaju profitirati od njih. Tomu se moramo suprotstavljati. Ovomu se treba dodati i vrlo restriktivna politika useljavanja, koja mnogim ljudima ostavlja samo izbor traženja političkog azila. A kakav gorostasan pritisak  patnje vlada na primjer u Africi, pokazuju opasni po život pokušaji brojnih ljudi da preko Sredozemlja i Atlantika dospiju do Europe. Oni se svi skupa posmatraju isključivo kao prijetnja. Ali, mi moramo mnogo više činiti protivu uzroka bijega, dakle boriti se protivu siromaštva, pomoći privredni razvoj i pružiti pomoć za tzv. good governance.

Pitanje: U Vašem vanjskopolitičkom angažmanu bavite se naročito zemljama Istočne i Jugoistočne Europe, kao i Centralne Azije, koje ste više puta posjetili i potom  objavili dramatične izvještaje o viđenom. Naše bi čitatelje naročito interesiralo Vaše mišljenje  o statusu Kosova i budućnosti Bosne i Hercegovine. Ima li, po Vašem mišljenju, uopće povezanosti između ova dva pitanja?

Marieluise Beck: Naravno da postoje sveze između Bosne i Kosova. Oboje su protektoratu slične tvorevine, nisu dovršene, suverene države. To ima razloge, ali, također, i štete. Jedna druga vrsta sveza je za obje neophodna perspektiva pristupa Europskoj uniji. Ovo važi za sve države nasljednice Jugoslavije, dakle, također, i za Srbiju.  Ova perspektiva je jak motiv za razvoj u ovim državama, ali ona prisiljava, također, na ispunjenje uvjeta, takozvanih kopenhagenških kriterija (“Kopenhagener Kriterien”). Oni sadrže ne na posljednjem mjestu i obvezu pridržavanja ljudskih i manjinskih prava. Iz njih prozilazi i njima pripada i omogućavanje povratka izbjeglica, neograničena suradnja s Tribunalom za ratne zločine u Den Haagu i još mnogo toga drugoga. Tu ima još teškoća, kako svatko znade. Što se tiče statusa Kosova, nijedan put ne vodi više mimo nezavisnosti Kosova od Srbije. Ovaj stari zahtijev kosovskih Albanaca je – nakon rata i osmogodišnje UN-uprave  – de facto pojašnjen. Naravno, bilo bi sporazumno rješenje  između kosovskih Albanaca i Srba bolje – a iz mojeg kuta gledanja – također i moguće.  Ali, ono nije postignuto  unatoč višegodišnjih napora i posredovanja. Sada nema više vremena, jer na Kosovu postoji silni pritisak i mnoga neriješena pitanja. Sada mora biti odlučeno.

Pitanje: Vaša analiza o europskoj politici prema Srbiji, objavljena u liberalnom  berlinskom dnevnom  listu „Taz“ ljetos, 17. 08.207. godine,  izazvala je ogorčenu kritiku u beogradskim nacionalističkim krugovima i mnogo razumijevanja u europski orijentiranim krugovima. U svijetlu najnovijeg razvoja situacije – na primjer  nedavno jednoglasno usvojene  rezolucije srpskog parlamenta, koji je uslovio potpis Beograda na Sporazum s EU o stabilizaciji i asocijaciji podrškom EU srpskom odbijanju nezavisnosti Kosova – kako Vi vidite šanse približavanja Srbije Europskoj uniji? Je li s takvim političkim elitama uopće zamisliva europeizacija Srbije?

Marieluise Beck: Srpska vlada i srpski parlament su demokratski birani i utoliko izraz raspoloženja u srpskom društvu.  Postoji Radikalna stranka, ali postoji i Liberalno-demokratska stranka. I ona je došla iz stanja u Parlamentu. Privredna i politička kriza,  kao u Srbiji, vodi, naravno, ka političkoj polarizaciji. Mogući pristup Europskoj uniji je privlačan, iako ne bi, dakako, riješio istovremeno sve probleme, sam po sebi. Ljudi u Srbiji morat će se odlučiti  između nacionalizma i približavanja Europskoj uniji. Ja se nadam da oni ne žele zauvijek ostati izolirani.

Pitanje: Poslije jednog putovanja u Prištinu i Beograd, a neposredno uoči izvještaja pregovaračke trojke, ocijenili ste u izvještaju, zajedno s Jürgenom Trittinom, da je «ograničena nezavisnost Kosova jedina mogućnost da se rizici ovog konflikta učine  za EU kontroljivim. Vi ste realistkinja, u ovom izvještaju govorite, također, i o “frozen conflict”  pred vratima Europske unije. Biste li mogli pobliže objasniti ovaj pojam?

Marieluise Beck: Postoje konflikti koji se ne daju stvarno riješiti mimo odluke o statusu. Stvarnost se ponekad jogunasto opire razumu ili kompromisu. Posao uvjeravanja traje predugo, a ponekad su i konfliktne strane tako otvrdle da su jedva više dostupne. Kada se gleda spolja dade se to, naravno, lako kazati, pri tomu mislim na situaciju između Gruzije  i Abhazije, ili na Nagorno-Karabah. Moramo paziti da nikada više ne dopustimo ili ne stvorimo tako zamrznute konflikte. I Kosovo prijeti  da postane jedan takav slučaj, ako se ne presiječu Gordijevi čvorovi. Zbog toga je odluka neophodna.

Pitanje:  Vi ste i potpredsjednica Parlamentarne skupine za Bosnu i Hercegovinu u Bundestagu.  Povodom parafiranja EU sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji s Bosnom i Hercegovinom  izjavili ste da Banja Luka nije više loptica Beograda u borbi oko Kosova. Šta ste mislili time?

Marieluise Beck:  Parafiranje  ovog sporazuma je bilo mogućno  samo nakon što je vlada Republike Srpske povukla njezine prijetnje bojkotom  sveukupnih državnih institucija. Time je mogla Bosna i Hercegovina načiniti veliki korak ka Evropskoj uniji. Vlada u Banja Luci je time dokazala razum i smisao za realnost. I pokazala je, također,  da nije jedostavno  instrument nacionalista u Beogradu. Ovi brane tobožnje  srpske interese, ali štete  time u stvarnosti Srbiji i Srbima, također i u  Bosni. Nadajmo se da će vlada Republike Srpske ostati tako emancipirana i, također, da će  i dalje donositi njezine odluke u interesu suverene, dinamične Bosne-Hercegovine.

Pitanje: Vi spominjete relativno često  nacionalizam na Balkanu. U jednom od Vaših izvještaja  stoji, također, da nacionalistički političari na Balkanu štete interesima njihovih zemalja. Vi pišete  «… oni štete naročito mladima, kojima se tako krade njihova europska perspektiva. Ako se oni (političari) konačno ne probude, trebala bi  to učiniti, u svakom slučaju, društva u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.»  Opomena sama ne pomaže mnogo. Šta se treba, po Vašem mišljenju, činiti kako bi se probudila javnost u obje zemlje?

Marieluise Beck: Mi se  prvo zalažemo za  vizne olakšice za ulazak u Njemačku i druge zemlje Schengena.  Ljudi moraju moći putovati, oni moraju moći proširiti svoje horizonte. Za nas je to samorazumljivo, za istočne Nijemce, koji  takvo što poznaju već 18 godina, u međuvremenu također. Istočni Nijemci mogu  vrlo točno  objasniti zašto su htjeli putovati i šta su im sve  donijela putovanja – glede  porasta znanja, orijentacije i izmjene svijesti. Prijeteća izolacija Srbije  je enormna opasnost po zemlju. Iskustva u inozemstvu  djelovat će ranije ili kasnije  također i unutar Srbije – unutar njene privrede, u kulturi i u politici, na primjer u medijima.

Pitanje: Kako se na osnovu  Vaših  posjeta Bosni i Hercegovini i javnih izjava dade zaključiti, u Vašoj velikoj brizi  u vezi Balkana ima genocid u Srebrenici posve važnu ulogu. Zašto je ova bosanska tragedija uopće tako važna za jednu političarku iz Njemačke?

Marieluise Beck:  Genocid, ili masovno ubojstvo kao  državno skrivljen zločin, je uvijek važan. U Srebrenici su Ujedinjene nacije, mi smo, posmatrali i dopustili da se sve to desi. Mi smo, dakle, suodgovorni. Ali, ovaj je zločin, također, pomogao da ojača svijest u Europi da se takvo što ne smije više ponoviti. To je bio jaki motiv za sve koji su se do tada suprotstavljali  vojnoj intervenciji iz razumljivih razloga. Ponekad je neizbježno, također i sa silom,  intervenirati u jedan rat, iako to uvijek ostaje problematično.

Pitanje: Već nekoliko mjeseci se njemačka radio  stanica Deutsche Welle  može slušati i na srpskom jeziku u Srbiji.  Doduše, ovaj se program emitira putem Radio S  – stanice čiji je vlasnik dosadašnji generalni sekretar Socijalističke partije Srbije, dakle stranke Slobodana Miloševića. Dijelite li i Vi  shvatanje da se ova partija smije sufinancirati novcem njemačkih poreskih obveznika? Jesu li takvi koraci uopće sukladni s neophodnošću sveobuhvatnog prevladavanja prošlosti u Srbiji?

Marieluise Beck:  Prije svega se radi o sadržajima emisija. Potom se radi i o  njihovoj  vjerodostojnosti. Ako bi ona trebala biti dovedena u pitanje  time što ove emisije emitira jedna radio stanica Miloševićeve sttranke imala bih s tim problema. Ali, tako to i ne mora biti.  Ako se Socijalistička partija nalazi u procesu učenja i izraz toga su ove emisije, nemam ništa protiv.

Pitanje: Možete li  Vi uopće zamisliti da se Srbija ili Bosna i Hercegovina u dogledno vrijeme priključe Europskoj uniji?

Marieluise Beck:  Naravno da mogu takvo što zamisliti. A prije svega želim nešto takvo. Kako će dugo to trajati, ne znam. Dogledno vrijeme je rastezljiv pojam. Ali, sve države trebaju zajedno pristupiti. To ne bi bilo samo najbolje  i ne bi bilo samo povisilo razvojni  pritisak, nego bi to bio, također,  i jaki znak pomirenja, koje je dio ovog procesa. Kako se ovo može provesti vidjet ćemo.

Pitanje: I na kraju, Vi pledirate već dugo za «odgovornu zapadnobalkansku politiku» SR Njemačke i Europske unije. Kako bi ona trebala izgledati?

Marieluise Beck: O tomu sam već nešto kazala. Najvažnija je spoznaja da su  države bivše Jugoslavije – i, naravno, i  Albanija – dio Europe, da joj pripadaju. Europska unija i njezine zemlje članice moraju se strpljivo angažirati i uporno zastupati  svoje principe. Oboje je neophodno. Ukoliko nedostaje angažman ostat će bijela mrlja na karti Europske unije i dalje  prepuštena sama sebi.  Ukoliko nedostaje konzekventna primjena kriterija slabit će europske vrijednosti. Oboje bi bilo politički fatalno.  Nacionalizam je – pored korupcije i autoritarnosti – najveći problem. Ali, sve to nije ni u kojem slučaju  nepoznato, niti, također,  u  Europskoj uniji. Moramo paziti i posmatrati. Europska unija potrebuje, dakle, za ovu važnu zadaću  i jaku političku volju za ujedinjenjem i dugi dah. Ali, ovaj region pripada Europi…

Gospođo Beck, zahvaljujemo na ovom razgovoru.

Berlin, 17. siječnja 2008. / Oslobođenje, P0gledi, 08. veljače 2008.

***

Izjava  Marieluise Beck (i J. Trittina)povodom  drugog izbornog kruga u Srbiji

Srbija pripada Europi

 

Interview s Marieluise Beck je napravljen uoči izbora u Srbiji, 17. 01. o.g., pa se naša sugovornica držala naglašeno uzdržano od upućivanja direktnih poruka. Međutim, uoči drugog izbornog  kruga  u Srbiji uslijedilo je njezino (i Trittionovo) dramatično priopćenje «Srbija pripada Europi»:

«Još nije odlučeno o budućnosti Srbije. Doduše, ekstremni nacionalista Nikolić je izišao iz prvog izbornog kruga kao pobjednik. Ali, njegov protivnik Tadić slijedi ga u stopu.  Politička polarizacija srpskog stanovništva se očitovala još jednom: skoro jednak broj biračica i birača glasalo je za približavanje Evropskoj uniji, respektive za približavanje Rusiji.

Jer, ovdje se niti u kojem slučaju ne radi samo o odnosu naspram nezavisnosti Kosova. Ovo je pitanje postalo simbolom  strategijskog pitanja. Traži  se principijelno odlučivanje o orijentaciji – okretanje Evropskoj uniji ili strategijsko partnerstvo s Rusijom. Već je Rusija ponudila preuzimanje srpske naftne industrije u zamjenu za ruski plinovod kroz Srbiju.  U Evropskoj uniji su  s početkom  ove godine  stupile na snagu vizne olakšice za Srbiju, a upravo se razgovara o njihovom daljnjem poboljšanju.

Tko sada u drugom izbornom krugu mora birati između Nikolića i Tadića mora se i zapitati  hoće li Srbija postati ostrvom usred Evropske unije ili će srednjoročno  gledano biti članicom EU. Posebice su, i još jednom, birači predsjednika vlade Koštunice jezičak na vagi – ako oni umjesto svojeg koalicionog partnera Tadića podrže nacionalistu Nikolića Srbiji prijeti opasnost izolacije. To ne može biti u interesu ljudi u Srbiji koji su zainteresirani za blagostanje i slobodu kretanja.

Za nadati se, dakle,  03. februara u Srbiji izbornoj odluci okrenutoj budućnosti. A ova budućnost može biti samo Evropska unija»!

Berlin,  24. siječnja 2008.   

                                          

***

Interview mit Bundestagabgeordnete  Frau Marieluise Beck

(Interview gefuehrt von  Mile Lasić)

***

  1. Frage: Seit 1980, als Sie die GRÜNEN mitbegruendet haben, beschaeftigen Sie sich mit den Fragen der Menschenrechte und Aussenpolitik. Wuerden Sie unseren Lesern bitte naeher bringen, was fuer ein Gefuehl es ueberhaupt ist, eine „gruene Politikerin“, und zwar eine erfolgreiche, zu sein?

Marielusie Beck: Erfolg in der Politik. Nun ja. Woran messen Sie das? Ich bin immer froh, wenn ich mit den Menschen vor Ort arbeiten kann, wenn man ein Stück weit in die selbe Richtung geht. Wenn man kleine Schritte zusammen schafft. Das gibt mir die Kraft über all die Jahre.

 

  1. Frage: Was bedeuten, eigentlich, die Begriffe „grüne Innenpolitik“ und „grüne Aussenpolitik“? Gibt es Zusammenhaenge zwischen den beiden?

Marielusie Beck:  In der Europäischen Union und in einer zusammenwachsenden Welt gibt es oft keine sinnvolle Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik mehr. Deutlichste Beispiele dafür sind die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Noch immer gibt es fremdenfeindliche Ressentiments in Deutschland, und es gibt Politiker, die diese Ressentiments bedienen und von ihnen zu profitieren suchen. Dem müssen wir entgegentreten. Hinzu kommt die sehr restriktive Einwanderungspoltiik, die vielen Menschen nur die Wahl läßt, politisches Asyl zu beantragen. Welch ungeheurer Leidensdruck jedoch z.B. in Afrika herrscht, zeigen die lebensgefährlichen Versuche vieler Menschen, über das Mittelmeer und den Atlantik nach Europa zu kommen. Sie werden allesamt ausschließlich als Bedrohung betrachtet. Aber wir müssen viel mehr etwas gegen die Fluchtursachen tun – also Armutsbekämpfung, Wirtschaftsentwicklung und Hilfe bei der sogenannten “good governance”.

3. Frage: Schwerpunktmaessig befassen Sie sich in ihrem aussenpolitischen Engagement mit den Laendern Ost- und Südosteuropas, sowie Zentralasiens, die Sie mehrmals besucht und dramatische Berichte ueber das Gesehene veroeffentlicht haben. Unsere Leser wuerde besonders Ihre Meinung bezueglich der Statusfrage des Kosovo und der Zukunft Bosnien und Herzegowinas interessieren. Gibt es, Ihrer Meinung nach, ueberhaupt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fragen?

Marielusie Beck: Natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen Bosnien und dem Kosovo. Beides sind Protektoratsähnliche Gebilde, keine fertigen, souveränen Staaten. Das hat Gründe, aber auch Nachteile. Ein anderer Zusammenhang ist die für beide notwendige Perspektive eines Beitritts zur EU. Dies gilt für alle Nachfolgestaaten Jugoslawiens, also auch für Serbien. Diese Perspektive ist ein starkes Motiv für die Entwicklung in diesen Staaten, aber sie zwingt auch zur Erfüllung von Bedingungen, den sogenannten “Kopenhagener Kriterien”. Diese enthalten nicht zuletzt die Verpflichtung zur Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte. Davon abgeleitet gehört dazu die Ermöglichung der Rückkehr von Flüchtlingen, die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Den Haager Kriegsverbrechertribunal und vieles mehr. Da gibt es noch Schwierigkeiten, wie jeder weiß. Was den Status des Kosovo angeht, führt an der Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien kein Weg mehr vorbei. Diese alte Forderung der Kosovoalbaner ist nach dem Krieg und acht Jahren UN-Verwaltung de facto geklärt. Natürlich wäre eine einvernehmliche Lösung zwischen Kosovoalbanern und Serbien besser und aus meiner Sicht auch möglich gewesen. Aber sie ist trotz jahrelanger Bemühungen um Vermittlung nicht zustande gekommen. Jetzt ist keine Zeit mehr, denn im Kosovo gibt es ungeheuren Druck und viele ungelöste Fragen. Jetzt muss entschieden werden.

 

  1. Frage: Ihre in der „taz“, vom 17. August 2007 veroeffentlichte Analyse der europaeischen Serbienpolitik hat fuer bittere Kritik in nationalistischen und viel Verstaendnis in europaeisch gepraegten Kreisen in Belgrad gesorgt. Im Hinblick auf die juengste Entwicklung – wie etwa die vor wenigen Tagen fast einstimmig verabschiedete Entschliessung des serbischen Parlaments, die eine Unterschrift Belgrads unter das EU-Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen von etwaiger Unterstuetzung fuer serbische Ablehnung der Unabhaengigkeit Kosovos abhaengig macht – wie sehen Sie die Chancen einer EU-Annaeherung Serbiens? Ist mit solchen politischen Eliten eine Europaeisierung Serbiens ueberhaupt denkbar?

Marielusie Beck: Die serbische Regierung, das serbische Parlament sind demokratisch gewählt und insofern Ausdruck der Stimmung in der serbischen Gesellschaft. Es gibt die Radikale Partei, aber es gibt auch die Liberaldemokratische Partei. Und die ist aus dem Stand ins Parlament gekommen. Eine wirtschaftliche und politische Krise wie in Serbien führt natürlich zu politischer Polarisierung. Der mögliche Beitritt zur EU ist attraktiv, wenngleich er natürlich nicht alle Probleme von selbst lösen würde. Die Menschen in Serbien werden sich entscheiden müssen zwischen Nationalismus und Annäherung an die Europäische Union. Ich bin zuversichtlich, dass sie auf Dauer nicht isoliert bleiben wollen.

 

  1. Frage: Nach einer Reise nach Pristina und Belgrad, unmittelbar vor dem Bericht der Verhandlungstroika, stellten  Sie, zusammen mit Jürgen Trittin, fest: Die eingeschränkte Unabhängigkeit des Kosovo ist die einzige Möglichkeit, die Risiken dieses Konflikts für die EU steuerbar zu machen. Sie sind Realistin, reden in Ihrem Bericht auch ueber “frozen conflict” vor der Haustür der EU. Koennen Sie diesen Begriff bitte naeher erlaeutern?

Marielusie Beck: Es gibt Konflikte, die sich über Statusentscheidungen nicht wirklich lösen lassen. Die Realität verweigert sich manchmal hartnäckig der Vernunft oder dem Kompromiß. Überzeugungsarbeit dauert lange, und manchmal sind die Seiten so verhärtet, dass sie kaum zugänglich sind. Aber von außen läßt sich das natürlich leicht sagen, wenn ich an Situationen wie zwischen Georgien und Abchasien denke, oder an Nagorny-Karabach. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr solcher eingefrorenen Konflikte zulassen oder gar schaffen. Und das Kosovo droht ein solcher Fall zu werden, wenn der Gordische Knoten nicht durchschlagen wird. Deshalb ist die Entscheidung notwendig.

  1. Frage: Sie sind auch Vize-Praesidentin der Parlamentarischen Gruppe fuer Bosnien und Herzegowina in Bundestag. Anlässlich der Paraphierung des EU-Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens mit Bosnien und Herzegowina haben Sie erklärt, dass Banja Luka nicht länger ein Spielball Belgrads im Kampf um das Kosovo sei. Was haben Sie damit gemeint?

Marielusie Beck: Die Paraphierung des Abkommens war nur möglich, nachdem die Regierung der Republika Srpska ihre Boykottdrohung gegenüber den gesamtstaatlichen Institutionen zurückgenommen hatte. Damit konnte Bosnien-Herzegowina einen großen Schritt auf die EU hin machen. Die Regierung in Banja Luka hat damit Vernunft und Realitätssinn bewiesen. Und sie hat gezeigt, dass sie nicht einfach das Instrument von Nationalisten in Belgrad ist. Diese verteidigen vermeintliche serbische Interessen, schaden aber damit in Wirklichkeit Serbien und den Serben, auch in Bosnien. Hoffen wir, dass die Regierung der Republka Srpska so emanzipiert bleibt und auch weiter ihre Entscheidungen im Interesse eines souveränen, dynamischen Bosnien-Herzeogiwna trifft.

  1. Frage: Sie mahnen relativ oft den Nationalismus auf dem Balkan an. In einem von Ihren Berichten steht auch, dass die nationalistichen Politiker auf dem Balkan  den Interessen ihrer Länder schaden. Sie sagen, „…sie schaden besonders der Jugend, die so ihrer europäischen Perspektive beraubt zu werden droht. Wenn sie nicht endlich aufwachen, sollten es jedenfalls die Gesellschaften Serbiens und Bosnien-Herzegowinas tun.“ Das Mahnen allein hilft jedoch wenig. Was soll man Ihrer Meinung nach machen um die Oeffentlichkeit in beiden Laender aufzuwecken?

Marielusie Beck: Wir setzen uns zunächst mal ausdrücklich für Erleichterungen in der Visavergabe für Deutschland und die Schengen-Staaten ein. Die Menschen müssen reisen können, sie müssen ihren Horizont erweitern können. Für uns ist das selbstverständlich, für die Ostdeutschen, die das erst seit 18 Jahren kennen, inzwischen auch. Die Ostdeutschen können sehr genau erklären, warum sie reisen wollten und was es ihnen für einen Zuwachs an Wissen, Orientierung und Bewusstseinswandel bringt. Die drohende Isolation Serbiens ist eine enorme Gefahr für das Land. Die Erfahrungen im Ausland werden sich früher oder später auch innerhalb Serbiens auswirken – in der Wirtschaft, in der Kultur und in der Politik, z.B. in den Medien.

  1. Frage: Wie Ihren Besuchen in Bosnien und Ihren oeffentlichen Äusserungen zu entnehmen ist, spielt in Ihrem unermüedlichen Küemmern um den Balkan der Srebrenica-Voelkermord eine ganz wichtige Rolle. Warum ist diese bosnische Tragödie ueberhhupt so wichtig fuer eine Politikerin aus Deutschland?

Marielusie Beck: Völkermord oder Massenmord als staatlich verschuldetes Verbrechen ist immer wichtig. In Srebrenica hat die UN, haben wir zugesehen und es geschehen lassen. Wir sind also mitverantwortlich. Aber dieses Verbrechen hat auch geholfen, das Bewusstsein in Europa zu stärken, dass dies sich nicht wiederholen darf. Das war ein starkes Motiv für alle, die sich bis dahin dem militärischen Eingreifen aus nachvollziehbaren Gründen widersetzt hatten. Manchmal ist es unvermeidlich, auch mit Gewalt in einen Krieg einzugreifen, auch wenn es immer problematisch bleibt.

 

  1. Frage: Seit einigen Monaten ist der serbische Dienst der Deutschen Welle auch in Serbien zu empfangen. Das Programm wird allerdings von Radio S – einem Sender im Besitz des bisherigen Generalsekretärs der Sozialistischen Partei Serbiens, also der Partei von Slobodan Milošević – ausgestrahlt. Teilen Sie die Auffassung, dass diese Partei aus deutschen Steuergeldern (mit)finanziert werden darf? Sind solche Schritte mit der Notwendigkeit einer umfassenden Vergangenheitsbewältigung in Serbien vereinbar?

Marielusie Beck: Zunächst geht es um die Inhalte der Sendungen. Dann geht es um deren Glaubwürdigkeit. Wenn diese darunter leiden sollte, dass ein Sender der Milosevic-Partei sie ausstrahlt, hätte ich ein Problem. Aber so muss es ja nicht sein. Wenn die Sozialistische Partei sich in einem Lernprozeß befindet und Ausdruck dessen diese Sendugen sind, habe ich nichts dagegen.

  1. Frage: Koennen Sie sich überhaupt vorstellen, dass sich Serbien oder Bosnien und Herzegowina in absehebarer Zeit an die Europaischen Union anschliessen?

Marielusie Beck: Natürlich kann ich mir das vorstellen. Vor allem wünsche ich es mir. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Absehbare Zeit ist ein dehnbarer Begriff. Aber alle Staaten sollten zusammen beitreten. Das wäre nicht nur am besten und würde den Entwicklungsdruck erhöhen, es wäre auch ein starkes Zeichen der Versöhnung, die ja Teil dieses Prozesses ist.Wie sehr das umsetzbar ist, werden wir sehen.

 

  1. Frage: Sie plädiren schon laengst für eine verantwortungsvolle Westbalkan-Politik Deutschlands und der Europaischen Union. Wie soll diese aussehen?

Marielusie Beck: Ich habe ja schon einiges dazu gesagt. Am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass die Staaten des früheren Jugoslawien – und natürlich auch Albanien – Teil Europas sind, dazugehören. Die Union und ihre Mitgliedstaaten müssen sich geduldig engagieren und hartnäckig ihre Grundsätze vertreten. Beides ist notwendig. Fehlt das Engagement, wird der weiße Fleck in der Karte der EU sich selbst überlassen bleiben. Fehlt die konsequente Anwendung der Kriterien, werden die europäischen Werte aufgeweicht. Beides wäre politisch fatal. Der Nationalismus ist neben Korruption und Autoritarismus das größte Problem. Aber all das ist auch in der Europäischen Union selbst keineswegs unbekannt. Wir müssen aufpassen und hinsehen. Die EU braucht für diese wichtige Aufgabe also einen einen starken politischen Willen zu Einigung und einen langen Atem. Aber diese Region gehört zu Europa.

Frau Beck, wir danken Ihnen fuer das Gespraech.

Berlin, den 17.01. 2008.

***

„Anterfile“

Zum Ergebnis des ersten Wahlgangs der serbischen Präsidentschaftswahlen erklären Jürgen Trittin und Marieluise Beck:

„Serbien gehört zu Europa“

***

„Noch ist über die Zukunft Serbiens nicht entschieden. Zwar ist der extreme Nationalist Nikolic als Gewinner aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. Aber sein Gegenspieler Tadic folgt ihm auf dem Fuß. Die politische Polarisierung der serbischen Bevölkerung hat sich einmal mehr gezeigt: Fast die gleiche Anzahl an Wählerinnen und Wähler stimmten für eine Annäherung an die EU respektive für eine Annäherung an Russland.

Denn es geht keineswegs nur um das Verhältnis zur Unabhängigkeit des Kosovo. Diese Frage ist zum Symbol für eine strategische Frage geworden. Es wird eine grundsätzliche Richtungsentscheidung gefordert: Hinwendung zur Europäischen Union oder strategische Partnerschaft mit Russland. Schon hat Russland die Übernahme der serbischen Ölindustrie im Tausch für russische Pipelines durch Serbien angeboten. Die EU hat mit Beginn des Jahres Visaerleichterungen für Serben in Kraft gesetzt und berät derzeit über deren weitere Verbesserung.

Wer jetzt im zweiten Wahlgang zwischen Nikolic und Tadic zu wählen hat, muss sich fragen, ob Serbien eine Insel inmitten der Europäischen Union werden oder auf mittlere Sicht deren Mitglied sein soll. Besonders die Wähler der Partei des Ministerpräsidenten Kostunica sind wieder einmal das Zünglein an der Waage: Wenn sie statt ihres Koalitionspartners Tadic den Nationalisten Nikolic unterstützen, droht Serbien in die Isolation zu geraten. Das kann nicht im Interesse der an Wohlstand und Freizügigkeit interessierten Menschen in Serbien sein.

Zu hoffen ist also auf eine zukunftsgewandte Wahlentscheidung in Serbien am 3. Februar. Und diese Zukunft kann nur die Europäische Union sein.“

B.,24.01.2008.