Muke s identitetima!

Mi smo zamorci nečega što je davno ustanovljeno menadžmentom identiteta, to su institucije sistema koje vam postavljaju uvjete za subjektivizaciju, one su akademska intelektualna policija. Na cijel...